Prebus Logo
HEM       FÖRETAGET       KONTAKT      

Om företaget

AB Prebus är ett dotterbolag till Gamla Uppsala Buss AB som ägs av Region Uppsala. Vår verksamhet kan indelas i två delar, beställningscentral för anropsstyrd trafik på uppdrag av UL och drift av IT.

Beställningscentralen

Beställningscentralen arbetar med bokning och samordning av sjukresor och annan anropsstyrd trafik.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av system och nätverk för den egna verksamheten, Gamla Uppsala Buss AB och UL.